Gezinsbegeleiding

Tijdens mijn werk in de zorg, waar verzorgd werd in groepsverband, heb ik gemerkt dat er vaak tevens een behoefte is aan individuele zorg.

Bij ieder gezin zullen huishoudelijke taken, werk en zorg verdeeld moeten worden. Komt daar zorg voor een kind met een beperking bij, dan kan een gezinsbegeleider er voor zorgen dat het allemaal niet te veel wordt. Door gezinsbegeleiding in te schakelen kan er meer tijd en rust gecreëerd worden binnen het gezin, wat ieder gezinslid ten goede komt.

De zorgvraag kan per gezin verschillen. Het ene gezin heeft behoefte aan opvang na schooltijd wanneer ouders werken. Een ander gezin kan juist behoefte hebben aan ondersteuning tijdens drukte en hectiek. Hierbij kan het ook gaan om tips en adviezen, waardoor de zorg voor het kind soepeler gaat.Tijdens een intakegesprek komen we er samen achter waar de behoeften aan het gezin liggen. 

Wat kan een gezin van mij verwachten?

Rust en vertrouwen zie ik als basis voor een goede gezinsbegeleiding. Door het kind een veilige basis te bieden creëer ik vertrouwen bij het kind, waardoor er vanzelf rust en balans komt binnen het gezin en waarbij ieder gezinslid zich prettig voelt.

Zowel tijden als dagen waarop ik kom worden bepaald in overleg met ouders.

Tarieven

De vergoeding voor gezinsbegeleiding loopt via het persoonsgebonden budget. Dit dient door ouders zelf aangevraagd te worden.

De  tarieven worden per uur bepaald en in overleg afgesproken.

Call Now ButtonBel nu...